Lehrstuhl für Ultrakurzzeitphysik

und Photonik

Login |
 
 

Claudius Riek

E-Mail:
Telefon: +49-(0)7531-88-3752
Fax: +49-(0)7531-88-3072
Raum: P 820

Curriculum Vitae

2003 - 2010 Studium der Physik an der Universität Konstanz
2006- 2007 Studium an der Hochschule Ulm
2009 Bachelor-Arbeit "Aufbau eines Versuchs zur Rb-Laserspektroskopie mit Gitter-stabilisiertem Diodenlaser" (Prof. T. Dekorsy)
2009 - 2010 Masterarbeit am Lehrstuhl für Moderne Optik und Quantenelektronik (Prof. A. Leitenstorfer, Konstanz) "Ultrabreitbandige THz-Detektion höchster Empfindlichkeit"
seit 2011 Promotion am Lehrstuhl für Moderne Optik und Quantenelektronik

Publikationen

C. Riek, C. Kocher, P. Zirak, C. Kölbl, P. Fimpel, A. Leitensdorfer, A. Zumbusch und D. Brida
"Stimulated Raman scattering microscopy by Nyquist modulation of a two-branch ultrafast fiber source"
Opt. Lett. 41, 3731 (2016) 

A. S. Moskalenko, C. Riek, D. V. Seletskiy, G. Burkard und A. Leitenstorfer
"Paraxial Theory of Direct Electro-optic Sampling of the Quantum Vacuum"
Phys. Rev. Lett. 115, 263601 (2015)

C. Riek, D. V. Seletskiy, A. S. Moskalenko, J. F. Schmidt, P. Krauspe, S. Eckart, S. Eggert, G. Burkard und A. Leitenstorfer
"Direct Sampling of Electric-Field Vacuum Fluctuations"
Science 23, 420 (2015)

D. Fehrenbacher, P. Sulzer, A. Liehl, T. Kälberer, C. Riek, D. V. Seletskiy und A. Leitenstorfer
"Free-running performance and full control of a passively phase-stable Er:fiber frequency comb"
Optica 2, 917 (2015)

O. Schubert, C. Riek, F. Junginger, A. Sell, A. Leitenstorfer und R. Huber
"Ultrashort pulse characterization with a terahertz streak camera"
Opt. Lett. 36, 4458 (2011)

G. Krauss, D. Fehrenbacher, D. Brida, C. Riek, A. Sell, R. Huber und A. Leitenstorfer
"All-passive phase locking of a compact Er:fiber laser system"
Opt. Lett. 36, 540 (2011)